Prawo archeologiczne
Data Temat
2015-03-25 13:22 rozporządzenie MK
2014-04-04 14:12 Deregulacja - przepisy się nie zmieniają.
2014-01-28 15:57 Badania powierzchniowe
2013-06-20 21:09 SNAP wygrał z m. St. Warszawa
2012-11-16 05:40 Zmiana ustawy o lasach - zasyday wyłączeń upraw leśnych
2012-11-05 14:44 kultura łużyce w cenie :)
2012-09-30 08:44 Dostęp do materiałów archeologicznych w muzeach i w WKZetach
2012-09-19 05:08 Nadzór archeologiczny - nielegalny
2012-09-13 12:04 Nadzór czy prace archeologiczne
2012-06-14 08:57 Wniosek o wydanie pozwolenia na badania arch....
2012-05-19 06:44 Opłata za wydanie pozwolenia
2012-05-04 08:07 Oświadczenie?
2012-04-11 14:03 Pytanie dotyczące dofinansowania
2012-04-05 09:03 detektoryści chcą zmian w prawie
2012-04-02 07:01 Kurhan a uprawa ziemi
2012-03-26 10:41 Zgoda na przyjęcie zabytków
2011-10-25 19:55 jak to jest z prawem zabytków?
2011-10-21 10:36 Zablokowano dotacje na prace przy zabytkach rejestrowych.
2011-08-30 08:17 Proces wydawania pozwolenia na badania/nadzor archeologiczne
2011-07-04 11:40 Społeczny wniosek o wpis zabytku do rejestru zabytków.
2011-06-05 22:43 Prawo kontra przetargi - budowa kanalizacji
2011-05-25 14:59 Etyka nie jest argumentem prawnym - nie dotyczy IAUW
2011-04-26 06:20 ułatwienia dla detektorystów?
2010-08-06 07:27 Własność zabytków archeologicznych - nowelizacja KC
2010-07-18 17:15 Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS
2010-07-16 09:28 Pomnik historii - czym jest szczególna forma ochrony.
2010-07-13 17:20 Koparką zrównali z ziemią poniemiecki cmentarz
2010-05-26 16:46 Plany miejscowe poza kontrolą WKZ.
2010-04-14 12:24 Marszałek Sejmu podpisał nowelizację ustawy
2010-03-29 19:21 niedopuszczalne wyłączenie spod prawa zamówień publicznych
2010-03-20 10:26 Jak egzekwować ochronę zabytku wpisanego do ewidencji.
2010-03-08 14:22 Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych
2009-11-22 09:13 zmiana kierownika badań
2009-11-11 15:30 Czeka nas wyprzedawanie muzealiów
2009-11-07 09:31 Podmiot prowadzący badania archeologiczny nie jest stroną
2009-11-04 19:25 Wartość zabytkowa
2009-10-26 18:39 Dlaczego MSWiA nie chce oddać konserwatorów MK
2009-10-23 15:32 "spowoduje uszczerbek dziedzictwa kulturowego"
2009-09-22 05:41 Raport o stanie polskiej kultury
2009-08-28 16:15 Nowelizacja ustawy - plany miejscowego zagospodarowania
2009-08-28 12:38 Wykład prawa dla archeologów - nowa książka
2009-02-22 16:37 Ustawodawstwo archeologiczne po II wojnie światowej
2009-01-22 21:59 Przeszkody legislacyjne w starcie zawodowym
2008-12-29 13:10 Ustawa dereglamentacyjna
2008-12-08 05:49 Delaguty WKZ do likwidacji?
2008-11-19 07:55 30 dni dla konserwatora zabytków
2008-06-18 06:50 Problem magazynowania zabytków archeologicznych
2008-04-29 13:44 zezwolenie
2008-04-28 05:42 Niepisane prawo - Etyka zawodowa
2008-04-25 09:28 Apel Archeologów w sprawie prawa i nie tylko