Finansowanie archeologii
Data Temat
2011-11-15 15:58 Stypendia MKiDN
2011-02-02 21:47 priorytet 5 "Ochrona zabytków archeologicznych"
2011-01-08 07:55 Pieniądze na badanie grodu Czerwień .
2010-10-01 11:26 Kategoryzacja Nauki
2010-05-15 14:44 1% na Kulturę - Poprzyj akcję obywatelską !!!
2010-03-30 07:49 Dotacje Ministerstwa Kultury
2009-05-06 19:23 Ulga podatkowa dla inwestorów i nie tylko
2008-09-12 18:53 Na ratunek Wiślicy!
2008-09-06 05:04 Nowe programy Ministerstwa Kultury
2008-08-07 09:18 Naukowy rozwój Torunia
2008-04-27 07:06 Koniec priorytetu IV "archeologia"
2008-02-29 05:36 Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w 2008 na OPP
2008-02-04 00:32 34 konkurs projektów badawczych Ministerstwa Nauki
2008-01-10 09:08 megaprojekt
2008-01-09 10:29 1,5 mln zł od województwa kujawsko-pomorskiego do 1 lutego
2008-01-08 10:55 Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
2008-01-04 08:37 Dotacje dla Białegostoku (0,5 mln zł do końca marca)
2008-01-03 19:00 Dotacje dla Torunia (1,6 mln zł do 28 lutego 2008)
2008-01-03 18:44 Rezerwat archeologiczny w Łomży i ceny z "sufitu"
2008-01-02 09:03 Program "DZIEDZICTWO KULTUROWE" 2008
2007-12-18 17:40 Konferencja "DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KULTURĘ"
2007-04-15 21:46 Jak dzieci z podstawówki finansują badania archeologiczne.
2007-04-11 20:30 Ile wydaje się na autostrady?
2007-03-17 20:08 Skansen w Kałdusie tylko na papierze
2007-03-16 16:40 Program "Konserwator" dla Małopolski
2007-03-14 18:33 Finansowanie Muzeum
2007-03-08 08:47 Rezerwat archeologiczny na ostrowiu Tumskim
2007-03-04 03:56 Projekty archeologiczne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
2007-03-03 08:28 Programu MILAB
2007-02-28 18:15 pracownia Instytutu Archeologii - Opole
2007-02-15 10:34 "Karpacka Troja" w Trzcinicy
2007-02-08 07:12 Dobre przykłady
2007-02-05 09:33 Konkurs Małych Grantów Banku Światowego - do 23 lutego 2007
2007-01-30 11:39 Promesa Ministerstwa kultury 2007 - do 10 kwietnia
2007-01-28 13:47 ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
2007-01-28 13:18 Program "Kultura 2007" (2007-2013)
2007-01-27 16:50 Program wspierania inicjatyw na rzecz terenów wiejskich.
2007-01-26 17:24 II NABOR WNIOSKÓW DO MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2007
2007-01-13 09:56 Dotacje dla Euroregionów INTERREG III A
2007-01-13 09:40 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007 !!! do 7 lutego
2007-01-13 09:00 Ekoturystyka "wiejskie szlaki"
2007-01-11 09:56 Finansowanie budowy autostrad - dobra nowina
2007-01-10 22:03 Patriotyzm jutra
2007-01-10 20:21 Konferencja - FINANSOWANIE KULTURY Z FUNDUSZY UE
2007-01-05 10:54 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
2006-12-04 11:14 MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2007
2006-12-02 17:20 PROGRAMY OPERACYJNE MINISTERSTWA KULTURY NA ROK 2007
2006-11-22 08:26 Dotacja ZPORR dla muzeum w Biskupinie
2006-11-16 15:34 Dotacja MNiSW - Działalność wspomagająca badania
2006-11-08 08:12 Dotacje z UE