Konferencje
Data Temat
2013-12-03 12:13 Nowe muzea, nowe kolekcje.Miejsce i rola zbiorów w muzeach.
2013-09-23 11:00 Dla drukujących plany mapy i grafiki
2013-04-06 09:55 Geoarchaeology of river valleys
2013-03-17 21:25 konferencja doRZECZY
2012-11-23 07:11 IV Seminarium Krzemieniarskie
2012-11-23 07:10 Grodziska Warmii i Mazur: stan wiedzy i perspektywy badawcze
2012-09-19 06:35 KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA - 26 PAŹDZIERNIKA 2012
2012-01-05 20:07 Arche(o)typy - wystawa w Złotych Tarasach
2011-11-15 15:45 Wykład Antropologiczny pamięci Prof. Andrzeja Wiercińskiego
2011-11-15 15:37 Współczesne problemy ochrony prawnej dziedzictwa kultury
2011-07-24 09:31 Prospekcja w archeologii
2011-05-31 06:58 Badania archeologiczne Warszawy w pierwszej dekadzie XXI wie
2011-05-16 07:21 Konferencja "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza"
2011-03-08 12:07 Trzeci wymiar w dokumentacji archeologicznej, A. Gołembnik
2011-03-02 18:06 Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
2011-02-08 12:01 Konferencja "Grody średniowiecznego Mazowsza"
2011-02-08 11:04 Konserwacja zapobiegawcza środowiska im. prof Tomaszewskiego
2011-01-16 18:43 GIS i Archeologia
2010-08-23 14:15 EKONOMIA MUZEÓW - Warsztaty dla muzealników
2010-08-07 11:44 Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie...
2010-02-17 11:46 Seminarium "Digitalizacja - stan obecny"
2010-02-12 09:31 Prawna ochrona zabytków - Konferencja
2009-08-30 09:08 Cultural Heritage and New Technologies - Vienna
2009-08-03 18:53 Zastosowania nauk przyrodniczych w konserwacji...
2009-05-05 19:48 Cyfrowa Przeszłość - metody komputerowe w archeologii 2010
2009-04-02 19:19 Badania naukowe w ochronie zabytków PMA Warszawa 03.04
2009-02-17 21:52 Konferencja UKSW
2009-02-17 18:05 Konferencja sprawozdawcza w Krzemionkach
2009-01-17 13:59 Dzieje człowieka rozpustnego..., Wrocław, 4-5 kwietnia 2009
2008-05-12 17:06 Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural ....
2008-05-06 04:53 Diagnostyka - Koherentnej Tomografii Optycznej dla zabytków
2008-03-16 06:06 Archeologia wobec wyzwań współczesności
2008-03-08 23:57 Archeologia eksperymentalna II, Wroclaw 15-18 V 2008
2008-02-22 06:05 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMIAROWE W REALIZACJACH DROGOWYCH
2008-01-31 20:38 I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja...
2007-11-26 11:19 Darmowe szkolenie GPS w Gdańsku
2007-11-11 16:54 CAA 2008
2007-11-08 18:27 III Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków
2007-10-24 08:08 Autodesk Forum
2007-10-08 11:57 Homo fabricator
2007-08-10 16:56 ANALIZA CHEMICZNA W OCHRONIE ZABYTKÓW
2007-07-20 15:13 IV Warsztaty Krzemieniarskie
2007-05-29 20:43 konferencja In gremio - in praxi
2007-04-15 22:33 Archeologia eksperymentalna i rekonstrukcje historyczne...
2007-04-13 11:54 Kawiarnia naukowa: Genetyk wśród mamutów (Warszawa)
2007-03-08 07:08 Warsztaty Archeologii Lotniczej
2007-02-27 15:02 Jak zamienić aparat fotograficzny w system fotogrametryczny
2007-02-20 22:49 Sekwencje lessowo-glebowe jako archiwum zmian klimatycznych
2007-02-19 10:44 PMA - wykład prof. Piontka dot. etnogenezy Słowian
2007-02-05 08:59 Dyskusja o odsłoniętych piwnicach Pałacu Saskiego.