Forum Forum archeologii zawodowej - archeologia.org.pl Strona Główna Forum archeologii zawodowej - archeologia.org.pl

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum archeologii zawodowej - archeologia.org.pl Strona Główna -> Prawo archeologiczne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Stysz
AdministratorDołączył: 02 Lis 2006
Posty: 1862
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Pią 0:10, 21 Mar 2008    Temat postu: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski przesłał pod obrady Rady Ministrów poprawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Treść projektu ustawy dostępna jest:

[link widoczny dla zalogowanych]
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Stysz
AdministratorDołączył: 02 Lis 2006
Posty: 1862
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Pią 11:10, 21 Mar 2008    Temat postu:

Może zacznijmy, czego w tym projekcie nie ma.

Nie ma zmian art. 31 ust. 1 dotyczącego finansowania badań archeologicznych.

To projekt złożony jeszcze za Sejmu zeszłej kadencji, wprowadza reformę WKZ – bardzo słusznie zresztą.

Zacytuję fragment uzasadnienia:


Cytat:
Podporządkowanie w 1996 r. wojewódzkich konserwatorów zabytków wojewodzie było negatywnie przyjmowane przez całe środowisko konserwatorskie. Jednym z podstawowych argumentów było twierdzenie, że służba konserwatorska realizująca zadania z zakresu ochrony zabytków nie powinna być uzależniona od lokalnych uwarunkowań. Do chwili obecnej pogląd ten nie uległ zmianie, co znalazło odbicie zarówno w projekcie Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz w uchwale Kongresu konserwatorów Polskich.


Co natomiast niepokoi
Obawiam się nieco o tryb postępowania dotyczący gminnej ewidencji zabytków.

Cytat:
4) w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o
ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej uwzględnia się, w
szczególności ochronę:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich
otoczenia;
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków.”;
5) w art. 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną
ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy.”,
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) zabytki nieruchome wyznaczone przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia
w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Domyślam się, że wpisów do gminnej ewidencji zabytków dokonuje (burmistrz, prezydent miasta), a kto ewentualnie te zabytki z tej ewidencji wykreśla?

W uzasadnieniu napisano:
Cytat:
Zaproponowana w art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 5 noweli), zmiana oznacza, że decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu powodowało, że decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy nie były uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków, gdy dotyczyły obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W celu zapewnienia ochrony konserwatorskiej również obiektom znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków właściwe jest wprowadzenie do ww. ustawy zaproponowanej zmiany.


Co będzie zatem, jeśli zabytek dajmy na to stanowisko archeologiczne nie zostanie uwzględnione w gminnej ewidencji zabytków, albo powiedzmy przez władze gminy z niej wykreślone? Np. wójt uzna, że w wyniku nielegalnych poszukiwań zostało zniszczone, że nie ma tam, czego szukać i badać.

Jeśli pragniemy pewne kompetencji z zakresu ochrony zabytków przerzucić na poziom gminny, to tworzenie struktur Powiatowego Konserwatora zabytków podlegający pod, WKZ których zadaniem byłoby między innym tworzenie gminnych ewidencji zabytków wydają się bardzo potrzebne. Znam gminy, w których wójt ma władzę nieomal absolutną, a rada gminy podpisze się pod każdą jego decyzją. Dlatego trochę obawiam się tej gminnej ewidencji zabytków, zwłaszcza przerzucenie obowiązku jej tworzenia i prowadzenia na władze gminne.

Z jednej strony przenosimy WKZ z pod władzy wojewody pod władzę Generalnego Konserwatora Zabytków, a drugiej strony jeszcze bardziej uzależniamy ochronę zabytków od lokalnych uwarunkowań.

Gminna ewidencja zabytków pozwoli lepiej rozpoznać potrzeby konserwatorskie na poziomie gminy, szybciej podejmować działania ochronne, ale też na poziomie gminy (moim zdaniem powiatu) powinny być struktury konserwatorskie, które takie działania będą podejmowały inaczej gminna ewidencja będzie jedynie stertą papieru.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Stysz
AdministratorDołączył: 02 Lis 2006
Posty: 1862
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Sob 23:45, 06 Gru 2008    Temat postu:

Chciałbym przytoczyć odpowiedź MK na interpelację poselską dotyczącą wspomnianej reformy:

Cytat:
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 4029

w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej i organizacyjnej urzędów konserwatorskich

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Sławomira Zawiślaka z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji płacowej i organizacyjnej pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, przekazaną ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego przy piśmie marszałka Sejmu RP z dnia 9 lipca 2008 r., nr SPS-023-4029/08, uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska.

Na wstępie chciałbym jednoznacznie wskazać, iż minister kultury i dziedzictwa narodowego nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie poziomu wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Zgodnie z art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organem ochrony zabytków jest wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje wojewódzki konserwator zabytków kierujący wojewódzkim urzędem ochrony zabytków, wchodzącym w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Oznacza to, że wojewódzkie urzędy ochrony zabytków podlegają bezpośrednio wojewodom. Wojewodowie kształtują budżet urzędów konserwatorskich i określają poziom wynagrodzeń pracowników tych urzędów.

Kierownictwu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znana jest sytuacja płacowa pracowników wojewódzkich urzędów konserwatorskich. Wynagrodzenie, które otrzymują pracownicy wojewódzkich urzędów ochrony zabytków za odpowiedzialną pracę jest niewspółmiernie niskie w stosunku do ich wykształcenia, wiedzy i doświadczenia zawodowego. Ten stan powoduje systematyczny ubytek wysoko wykwalifikowanych kadr konserwatorskich, przy wyraźnym wzroście ilości spraw administracyjnych rozpatrywanych w urzędach i zwiększeniu zakresu zadań merytorycznych. Zwlekanie z wyrównaniem poziomu zarobków choćby do średniej krajowej uniemożliwi w niedalekiej przyszłości dalsze funkcjonowanie urzędów konserwatorskich.

Doświadczenia lat poprzednich dowodzą, że praktycznie we wszystkich województwach uposażenie pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków należy do najniższych wśród wszystkich służb, straży i inspekcji podległych wojewodom. Wzrost wynagrodzenia adekwatnie do poziomu wykształcenia i zakresu obowiązków miałby decydujący wpływ na zahamowanie nasilającej się w ostatnim czasie płynności kard, a odejście najwartościowszych pracowników tylko ze względu na zbyt niski poziom wynagrodzeń stanowiłoby niepowetowaną stratę dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Niestety, dramatyczna obecnie sytuacja kadrowa i płacowa służby konserwatorskiej nie rokuje nadziei na rychłą poprawę, gdyż w budżecie na rok 2008 nie przewidziano znaczącego zwiększenia obsady etatowej i funduszu płac. W tegorocznym budżecie w części 85 (budżet wojewodów ogółem), w dziale 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wskaźnik wzrostu wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 2,45%. Jest on najniższy, obok ochrony zdrowia (2,3%) oraz oświaty i wychowania (0,2%), spośród wszystkich działów wyszczególnionych w budżecie wojewodów. Przy zakładanej w tym roku inflacji na poziomie 3,5% oznacza to dalszy spadek realnych uposażeń pracowników ochrony zabytków.

Kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od dawna interesuje się złą sytuacją służby ochrony zabytków. W marcu br. z inicjatywy generalnego konserwatora zabytków doszło do spotkania wojewódzkich konserwatorów zabytków z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji panem Tomaszem Siemoniakiem, podczas którego konserwatorzy przedstawili dramatyczną sytuację wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Minister kultury i dziedzictwa narodowego pan Bogdan Zdrojewski wystosował list do wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Grzegorza Schetyny, w którym przedstawił aktualny stan służby ochrony zabytków oraz propozycje poprawy tej bardzo trudnej sytuacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obecna kondycja kadrowa i finansowa służby ochrony zabytków wymaga podjęcia pilnych decyzji i rozwiązań systemowych zapobiegających całkowitemu paraliżowi funkcjonowania wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje między innymi reformę służby konserwatorskiej, tj. podporządkowanie jej ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, a nie jak dotychczas wojewodom. Umożliwi to podjęcie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydowanych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej i kadrowej wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Systemowe zwiększenie wynagrodzenia pracowników służby ochrony zabytków pozwoli na stabilizację kadrową wojewódzkich urzędów ochrony zabytków i poprawę struktury zatrudnienia, m.in. poprzez spodziewany napływ ludzi młodych o wysokim potencjale zawodowym, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost efektywności realizacji zadań podejmowanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków na rzecz dziedzictwa kulturowego.

W chwili obecnej projekt wspomnianej ustawy oczekuje na rozstrzygnięcia dotyczące ostatecznego kształtu reformy administracyjnej państwa.

W przypadku zgodności propozycji zawartych w projekcie ustawy z tymi rozstrzygnięciami, zostanie on skierowany do Rady Ministrów.
Łączę wyrazy szacunku

Podsekretarz stanu

Tomasz Merta

Warszawa, dnia 22 lipca 2008 r.


Czyli sobie jeszcze trochę poczeka, przynajmniej do zmiany Prezydenta RP....

Jeśli reforma nie będzie się wpisywała w koncepcje reformy Państwa PO - to na reformę poczekamy jeszcze dłużej. A może bo projekt jest autorstwa Sejmu poprzedniej kadencji.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Stysz
AdministratorDołączył: 02 Lis 2006
Posty: 1862
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Sob 0:08, 20 Gru 2008    Temat postu:

Tak nawiasem "reformy" WKZ

[link widoczny dla zalogowanych]

Cytat:
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
( druk nr 101 wpłynął 05-12-2007 )

OPIS PROJEKTU:
- projekt dotyczy zmiany zasad wywożenia zabytków za granicę, zwiększenia katalogu form ochrony zabytków oraz zmiany podporządkowania wojewódzkich konserwatorów zabytków

POSIEDZENIA KOMISJI

I CZYTANIE W KOMISJACH
skierowano : dnia 20-12-2007 do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

OPINIA ORGANIZACJI SAMORZĄDOWEJ
dn. 28-12-2007 skierowano do opinii do organizacji samorządowych
Opinia wpłynęła dn. 04-02-2008


PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU
sprawozdanie komisji : druk nr 1199 z dn. 22-10-2008
sprawozdawca : Urszula Augustyn
wniosek komisji : odrzucić projekt ustawy

[link widoczny dla zalogowanych]UCHWALENIE
sprawa niezamknięta


I po reformie.


Ostatnio zmieniony przez Stysz dnia Sob 0:11, 20 Gru 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Stysz
AdministratorDołączył: 02 Lis 2006
Posty: 1862
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Sob 11:14, 21 Mar 2009    Temat postu:

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu tj. w dniach 31.03-03.04 przekazane zostanie:

Cytat:
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 101 i 1199)
- sprawozdawca poseł Urszula Augustyn.Chodzi o reformę UWKZ stworzoną za rządów PiS, która obecnie poszła do kosza. Jak wiadomo Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wnioskuje o odrzucenie tej ustawy.

Wg plnu pracy Sejmowej Komisji Kultury na marzec zaplanowano posiedzenie poświęcone:

Cytat:
Ochrona zabytków - stan dzisiejszy, perspektywy.

[link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Stysz dnia Sob 11:18, 21 Mar 2009, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Stysz
AdministratorDołączył: 02 Lis 2006
Posty: 1862
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Czw 0:09, 02 Kwi 2009    Temat postu:

Sprawozdanie Komisji
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej o
poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 101
i 1199).

Od strony 135, jest i o archeologii.

Minister Merta mówi o nowelizacji wynikającej z wyroku Trybunału, nie chwali się jednak, że nowelizacja ta nie ma szans wejść przed dniem utraty mocy obowiązujących przepisów. Jak dla mnie za to należy się dymisja, zwłaszcza że projekt jest Senacki, ciekawe, gdyby nie Senat to jak długo Ministerstwo Kultury kiwałoby palcem w bucie?

[link widoczny dla zalogowanych]
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum archeologii zawodowej - archeologia.org.pl Strona Główna -> Prawo archeologiczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin